Olimpiada Mediewistyczna

XIV OLIMPIADA MEDIEWISTYCZNA  2020

Eliminacje szkolne

Szkoła nie ma obowiązku przeprowadzania eliminacji wewnętrznych. Powinny one jednak zostać przeprowadzone w wypadku dużej liczby zgłoszeń lub chęci sprawdzenia poziomu wiedzy uczniów. Eliminacje te przeprowadza każdy nauczyciel (zespół nauczycieli) samodzielnie.

I etap – Eliminacje międzyszkolne – 13 marca godzina 11.30

UWAGA!

Wdrażamy plan awaryjny: Olimpiada 1 kwietnia 2020 godz. 11:30 według poprzednich ustaleń w placówkach współorganizatorów. Jeśli zamknięcie szkół się przedłuży Olimpiada zostanie przeniesiona na początek września.

Eliminacje międzyszkolne mają charakter szczegółowego testu. Test układany jest na podstawie obowiązujących w Olimpiadzie podręczników.

W przeprowadzaniu I etapu olimpiady organizatorów wspierają,  zyskując status współorganizatora następujące placówki:

 • w Czersku LO im. W. Pola ul. Szkolna 3
 • w Sopocie  II LO  im. Bolesława Chrobrego, ul. Aleja Niepodległości 751,
 • w Białymstoku II LO im. Ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, ul. Narewska 11,
 • w Krakowie V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego ul. Studencka 12,
 • w Słupsku II LO im. A. Mickiewicza, ul. Mickiewicza 32,
 • w Toruniu IV LO im. T. Kościuszki, ul. Warszawska 1/5,
 • w Lublinie  V LO im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Lipowa 7,
 • w Kutnie  II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza, ul. Okrzei 1a,
 • we Wrocławiu IV LO im. Stefana Żeromskiego, ul. Stacha Świstackiego 12-14
 • w Bydgoszczy ZSM nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego, ul. Św. Trójcy 37
 • w Rzeszowie IV LO im. Mikołaja Kopernika, ul. Gen. J. Dąbrowskiego 82
 • w Łodzi IV LO im. Emilii Szczanieckiej, ul. Pomorska 16,
 • w Legnicy Akademickie LO ul. Sejmowa 5C

Czas trwania eliminacji: 2,5 godz. Uczestnicy winni posiadać ze sobą legitymację szkolną!!!

 

Komitet Główny co roku na podstawie wyników i poziomu eliminacji kwalifikuje najlepszych (ich liczba nie jest ograniczona, Komitet Główny na podstawie wyników określa próg punktowy) zawodników do następnego etapu Olimpiady. Zainteresowani zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się do II etapu.

II etap

Drugi etap obejmuje  pytania z geografii historycznej i historii sztuki.

Do III etapu zakwalifikowanych zostanie 20-22 najlepszych zawodników z II etapu. Listę imienną uczestników finału ustala Komisja KG w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, opartego wyłącznie na wynikach zadań z II etapu. Uczestnicy ci kwalifikując się do etapu III zyskują status finalistów Olimpiady

 

III etap

Pisemna interpretacja wskazanych tekstów źródłowych. Osoby, które osiągnęły najlepszy wynik w III etapie zostają zakwalifikowane do ustnego egzaminu by walczyć o indeksy na UG i inne nagrody rzeczowe. Zawodnicy ci w liczbie 7 otrzymują status laureata Olimpiady Mediewistycznej. W wypadku uzyskania tej samej punktów przez większą liczbę osób, o kolejności zdecydować może wynik najpierw z II etapu potem z etapu I.

 

O kolejności miejsc w Olimpiadzie decyduje ustny egzamin przeprowadzony przez Komisję pod przewodnictwem Przewodniczącego Komitetu Głównego OM.

Egzamin obejmuje odpowiedzi na 3 pytania:

 • z wybranej przez uczestnika dziedziny (bloku tematycznego)
 • zgłoszonych 5 lektur (w tym 3 z wybranego bloku)
 • z całości zagadnień epoki średniowiecza

 Pełen regulamin dostępny jest tu:infoOM 2020