Matura

Materiały dotyczące przygotowania do matury

1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/20

Pobierz

2. Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2020 r.

Pobierz

3. Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2020 r.

Pobierz

4. Komunikat o egzaminie z informatyki w 2020 r.

Pobierz

5. Arkusze maturalne z lat ubiegłych

Pobierz

6. Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

Pobierz

7. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

Pobierz

8. Harmonogram egzaminu maturalnego – AKTUALIZACJA

9. Przeprowadzanie egzaminów – wytyczne w związku z COVID