Dla ucznia

Materiały do pobrania dla uczniów

FIZYKA

Praca zdalna


Klasy Ia, Ib, Ic

Księżyc -> Księżyc- prezentacja, ksiezyc_pytania

Planety -> Planety-prezentacjaplanety – zadania

Ciała drobne -> Ciała drobne, ciala drobne – pytania


Klasy Id, Ie

Widma atomowe -> Widma atomowe-prezentacja ,   Widma_pytania

Model atomu wodoru -> Modele atomow-prezentacja, model atomu-pytania

Lasery -> lasery – zadania


Klasa II

Hydrostatyka->hydrostatyka-zadania

Kinetyczno-molekularna teoria gazów->kin-mol teoria gazu

Przemiany gazowe -> przemiany gazowe – teoria, przemiany gazowe – zadania


Klasa III

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne – Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne ,    zjawisko fotoelektryczne – zadania

Model atomu wodoru – Widma atomowe, Modele atomow, widma i model atomu – zadania

Dualizm -> Dualizm korpuskularno-falowy


Pytania z astronomii – Gwiazdy i galaktyki