Autor: mskwirowska

Ważna informacja

EGZAMINY POPRAWKOWE JĘZYK POLSKI –  24.08.2020     godz: 9.00 CHEMIA – 24.08.2020    godz: 9.00 JĘZYK NIEMIECKI – 25.08.2020  godz: 9.00 MATEMATYKA –  25.08.2020     godz: 11.00

Zakończenie roku szkolnego

Mimo trudnego roku, udało nam się go podsumować i zakończyć. W piątek przyszedł czas na rozdanie świadectw i wyróżnień. Klasa I A uzyskała najwyższą średnią w szkole 4,30. Możemy pochwalić się też bardzo przyzwoitą...

List dyrektora szkoły z okazji zakończenia roku szkolnego

Szanowna Wspólnoto Szkolna! Uczennice, Uczniowie, Rodzice, Koleżanki, Koledzy, Przyjaciele Szkoły! Dobiega końca  ten dziwny i trudny rok szkolny 2019/2020. We wrześniu powitaliśmy dwa roczniki klas pierwszych – absolwentów gimnazjów i absolwentów szkół podstawowych. Kiedy...

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020 dla klas pierwszych i drugich z zachowaniem warunków bezpieczeństwa W tym roku nie będzie tradycyjnego zakończenia roku szkolnego. Musimy dostosować się do sytuacji epidemii. Harmonogram uroczystości będzie wyglądał następująco....

Zasady odbywania konsultacji w szkole

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 1 czerwca 2020 r. do 7 czerwca 2020 r. będzie możliwość dobrowolnego korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Obowiązywać będą następujące zasady. 1.Uczniowie zgłaszają...

Informacja dla maturzystów

W zakładce MATURA opublikowane zostały wytyczne odnośnie przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz uaktualniony harmonogram maturalny. Prosimy, aby zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa, zgłosili ten fakt dyrektorowi szkoły nie później...

Komunikat MEN w sprawie zmian w kalendarzu szkolnym

Szanowni Państwo Dyrektorzy, od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami...