Język niemiecki

Ogólnopolski konkurs „Turbolandeskunde – wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego”

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie „Turbolandeskunde – wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego” skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Tegoroczna, VI edycja, dotyczyć będzie Szwajcarii. Test jest w formie dwujęzycznej, co oznacza, że każde pytanie jest zarówno po polsku jak i po niemiecku. Uczniowie rozwiązują test w grupach trzyosobowych.

Zgłoszenia przyjmowane są do końca listopada
u nauczycieli j. niemieckiego.

 

Regulamin

Zakres wymagań

Przydatne linki:

http://www.nemcina.org/data/e-learning/schweiz_quiz.htm

https://deutschlernerblog.de/25-grosse-bekannte-prominente-beruehmte-schweizer-und-schweizerinnen-quiz/

https://www.swissinfo.ch/ger/klick-auf-die-schweiz

https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/de/home.html

https://www.hueber.de/media/36/S1_CH_L7_Quiz.pdf


43. Olimpiada Języka Niemieckiego

Eliminacje szkolne odbędą się  8. listopada 2019 r. o godz. 10.00. Czas trwania eliminacji: 2 godziny lekcyjne (90 minut).

Osoby chętne mogą zgłaszać się do końca października
u nauczycieli języka niemieckiego.

Szkolnym koordynatorem olimpiady jest pani Sabina Słomińska.


„Poznaj świat 150 związków frazeologicznych w języku niemieckim – Alles aufs Spiel setzen – postawić wszystko na jedną kartę”

Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego przygotowało dla uczniów szkół średnich województwa pomorskiego konkurs „Poznaj świat 150 związków frazeologicznych w języku niemieckim – Alles aufs Spiel setzen – postawić wszystko na jedną kartę”, którego celem jest poznanie najczęściej używanych zwrotów frazeologicznych w języku niemieckim.
Eliminacje szkolne: nauczyciele języka niemieckiego mogą zgłosić maksymalnie dwa zespoły trzyosobowe, które będą reprezentować szkołę podczas konkursu. Zgłoszenia zespołów przyjmowane są do 20 listopada 2019 r.
Finał konkursu odbędzie się w Gdańsku w dniu 26 listopada 2019 r. (wtorek) i będzie składać się z części pisemnej i ustnej. Na podstawie pisemnego testu wyłonionych zostanie 5 zespołów, które w finale odpowiadać będą na wylosowany zestaw pytań. Odpowiedzi oceniać będzie jury konkursu, które wyłoni zwycięzców.