Język niemiecki

 

I. 43. Olimpiada Języka Niemieckiego

Eliminacje szkolne odbędą się  8. listopada 2019 r. o godz. 10.00. Czas trwania eliminacji: 2 godziny lekcyjne (90 minut).

Osoby chętne mogą zgłaszać się do końca października
u nauczycieli języka niemieckiego.

Szkolnym koordynatorem olimpiady jest pani Sabina Słomińska.

II. „Poznaj świat 150 związków frazeologicznych w języku niemieckim – Alles aufs Spiel setzen – postawić wszystko na jedną kartę”

Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego przygotowało dla uczniów szkół średnich województwa pomorskiego konkurs „Poznaj świat 150 związków frazeologicznych w języku niemieckim – Alles aufs Spiel setzen – postawić wszystko na jedną kartę”, którego celem jest poznanie najczęściej używanych zwrotów frazeologicznych w języku niemieckim.
Eliminacje szkolne: nauczyciele języka niemieckiego mogą zgłosić maksymalnie dwa zespoły trzyosobowe, które będą reprezentować szkołę podczas konkursu. Zgłoszenia zespołów przyjmowane są do 20 listopada 2019 r.
Finał konkursu odbędzie się w Gdańsku w dniu 26 listopada 2019 r. (wtorek) i będzie składać się z części pisemnej i ustnej. Na podstawie pisemnego testu wyłonionych zostanie 5 zespołów, które w finale odpowiadać będą na wylosowany zestaw pytań. Odpowiedzi oceniać będzie jury konkursu, które wyłoni zwycięzców.