Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych – od 15 czerwca do 10 lipca br.

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – do 10 lipca br.

Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty –  do 4 sierpnia

Listy kandydatów zakwalifikowanych – 12 sierpnia 2020 r.

Uzupełnienie wniosku o oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty  – do 18 sierpnia br.

Listy kandydatów przyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Może Ci się również spodoba