Miesięczne Archiwum: Maj 2020

Zasady odbywania konsultacji w szkole

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 1 czerwca 2020 r. do 7 czerwca 2020 r. będzie możliwość dobrowolnego korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Obowiązywać będą następujące zasady. 1.Uczniowie zgłaszają...

Informacja dla maturzystów

W zakładce MATURA opublikowane zostały wytyczne odnośnie przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz uaktualniony harmonogram maturalny. Prosimy, aby zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa, zgłosili ten fakt dyrektorowi szkoły nie później...

Komunikat MEN w sprawie zmian w kalendarzu szkolnym

Szanowni Państwo Dyrektorzy, od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami...

Webinar – Dni Otwarte Ateneum

Już we wtorek zaczynamy Dni Otwarte Ateneum-Szkoły Wyższej! Dni Otwarte Ateneum to cykl spotkań online z przedstawicielami Uczelni. Spotkania będą odbywały się przez cały maj, w każdy wtorek i czwartek o godzinie o 18:00....