WYNIKI MATUR

Zakończyły się egzaminy maturalne – w majowym terminie głównym i w sesji poprawkowej. Wyniki uzyskane przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku należy uznać za satysfakcjonujące – zarówno w kryterium zdawalności jak i średnich wyników z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych na poziomi rozszerzonym. Potwierdzeniem dobrego przygotowania jest także porównawcze zestawienie z wynikami matur w powiecie, województwie i kraju.

Wyniki przedstawione zostały w czytelnych tabelach i na wykresach.

Mamy nadzieję, że uczennice i uczniowie aktualnych klas trzecich osiągną równie dobre wyniki w maju 2020 r. jak ich starsze koleżanki i koledzy.

EGZAMIN MATURALNY ROK SZKOLNY 2018/2019

Może Ci się również spodoba